PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy fyziky reálných povrchů - NBCM219
Anglický název: Selected Problems in Physics of Real Surfaces
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

Přednáška se zabývá aktuálními problémy fyziky tenkých vrstev plazmových polymerů, kompozitů s plasmově polymerní matricí a modifikací povrchů zejména polymerních a metalických.
Literatura
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

H. Biederman(ed.): Plasma Polymer Films. Imperial College Press, London 2004, 386 s.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

1) Příprava stabilních plazmových polymerů- omezení stárnutí povrchů.

2) Degradační mechanismy v polymerech a plazmových polymerech.

3) Organokřemičité tenké vrstvy.

4) Uhlovodíkové a fluorouhlíkové plazmové polymery.

5) Kompozity kov/plazmový polymer a jejich aplikace.

6) Kompozity SiO2/plazmový polymer a TiO2/ plazmový polymer.

7) Současný stav přípravy nanokompozitů.

8) Biolékařské aplikace plazmově polymerizovaných tenkých vrstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK