PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy fyziky reálných povrchů - NBCM219
Anglický název: Selected Problems in Physics of Real Surfaces
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)
Přednáška se zabývá aktuálními problémy fyziky tenkých vrstev plazmových polymerů, kompozitů s plasmově polymerní matricí a modifikací povrchů zejména polymerních a metalických.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (09.10.2017)

H. Biederman(ed.): Plasma Polymer Films. Imperial College Press, London 2004, 386 s.

Y. Huttel(ed.), Gas-Phase Synthesis of Nanoparticles,Wiley -WCH, 2017

Časopisecká literatura

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška je ústní. Podmínkou úspěšného složení je systematická docházka. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (09.10.2017)

1) Příprava nanostrukturovaných povrchů pomocí depozice nanočástic

2) Kovové nanočástice

3) Nanočástice oxidů kovů

4) Nanočástice plazmových polymerů

5) Kompozitní nanočástice

6) Aplikace nanostrukturovaných povrchů (biolékařské a optické, atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK