PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní směry ve fyzice makromolekul - NBCM217
Anglický název: Modern Trends in Macromolecular Physics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (19.05.2009)

Supramolekulární a kapalne-krystalické polymerní systémy. Nové inteligentní materiály na bázi polyelektrolytických sítí. Organické polovodice a polymery pro optické aplikace. Nové spektroskopické a difrakcní metody studia struktury a vlastnosti makromolekul.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. (06.10.2017)

Prezentace (rešerše) na téma zadané diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (20.05.2009)

Kapalně-krystalické polymery

Hydrogely

Heterogenní systémy

Teorie sítí

Polymery pro optoelektroniku

Elektrické vlastnosti polymerů

NMR a FTIR spektroskopie polymerů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK