PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Modifikace povrchů a její aplikace - NBCM215
Anglický název: Modification of Surfaces and Its Applications
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)
Žádoucí změny vlastností povrchů a rozhraní jsou realizovány metodami, které shrnujeme pod pojem modifikace povrchů. Přednáška uvádí současný přehled modifikačních metod aplikovatelných na organické i anorganické materiály a ukazuje na jejich využitelnost v technické a biolékařské praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SHUKUROV/MFF.CUNI.CZ (14.04.2008)

Cílem předmětu je přehled nejnovějších metod v oblasti povrchové modifikace. Přednáška bude zamířená na moderní technologie v nano-průmyslu, mikroelektronice, potravinovém inženýrství, biotechnologie atd.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. (14.05.2019)

[1] Thin Film Processes, J. L. Vossen, W. Kern, eds., Academic Press, 1978, p. 564.

[2] Plasma Polymer Films, H. Biederman ed., Imperial College Press, 2004, p. 392

Metody výuky -
Poslední úprava: SHUKUROV/MFF.CUNI.CZ (14.04.2008)

Přednaška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška je ústní. Podmínkou úspěšného složení je systematická docházka. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

1) Základní pojmy: povrch, rozhraní, tenká vrstva u kovů, polovodičů a dielektrik (anorganických a organických).

2) Přehled metod modifikace povrchů chemicky mokrými procesy.

3) Vakuové metody modifikace povrchů - celkový přehled.

4) Modifikace povrchů pomocí nízkotlakého plazmatu a plazmatu za atmosferického tlaku zacílená na změnu struktury a chemického složení povrchu.

5) Modifikace povrchů nanesením tenkých vrstev - vakuové napařování tenkých vrstev - počáteční stádia růstu vrstev.

6) Modifikace povrchů nanesením anorganické vrstvy pomocí plazmatu na povrchy kovů, keramik a polymerů

7) Modifikace povrchů plazmovou polymerací a plasmovým leptáním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK