PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fyzika přípravy tenkých vrstev - NBCM213
Anglický název: Physics of Thin Film Preparation
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

Fyzikální principy metod přípravy tenkých vrstev ve vakuu: vakuové naprašování, stejnosměrné a vysokofrekvenční naprašování, plazmové depozice anorganických a organických vrstev, přehled nevakuových depozičních metod.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní.Podmínkou úspěšného složení je systematická docházka. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. (06.10.2017)

1. Metody přípravy tenkých vrstev ve vakuu.

2. Fyzikální základy vakuového napařování.

3. Fyzikální a technické základy stejnosměrného a vysokofrekvenčního naprašování.

4. Základní naprašovací systémy, metody iontových svazků, základy chemického nanášení z plynné fáze za asistence plazmatu, základy plazmové polymerace.

5. Depozice klastrů

6. Základní mechanismy růstu tenké vrstvy, nukleace, růst a koalescence ostrovů, strukturální zonové modely a jejich aplikace pro nanostruktury.

7. Přehled nevakuových metod přípravy tenkých vrstev.

8. Přehled metod charakterizace vlastností tenkých vrstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK