PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy makromolekulární fyziky - NBCM208
Anglický název: Fundamentals of Macromolecular Physics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (14.01.2003)
Popis izolované makromolekuly. Termodynamika polymerních roztoků a směsí. Skelný přechod. Kaučukovitá elasticita. Dynamika makromolekul ve zředěných a koncentrovaných roztocích a polymerních sítích. Polyelektrolytické systémy a sítě. Botnání polymerních sítí. Krystalické a kapalně-krystalické polymery.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. (23.02.2011)

1. U.W. Gedde: Polymer Physics, Chapman & Hall, London 1995 (ISBN 0-412- 62640-3)

2. D.I. Bower: An Introduction to Polymer Physics, Cambridge University Press, Cambridge 2002 (ISBN 0-521-63137-8)

3. G. Strobl: The Physics of Polymers, Springer Berlin 1996 (ISBN 3-540-63203-4)

4. M. Doi: Introduction to Polymer Physics, Clarendon Press Oxford 1996 (ISBN 0-19-851789-0)

5. B. Meissner, V. Zilvar: Fyzika polymerů, SNTL/ALFA, Praha 1987

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. (23.02.2011)

1. Úvod do polymerní problematiky

2. Prostorová struktura makromolekul

3. Elasticita polymerních materiálů

4. Polymerní roztoky

5. Polymery ve skelném stavu

6. Polymery v tavenině

7. Krystalické uspořádání v polymerech

8. Kinetika krystalizace

9. Orientování polymerních řetězců vnějším polem

10. Termická analýza polymerů

11. Spektroskopické a rozptylové metody v polymerním výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK