PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II - NBCM206
Anglický název: Experimental Methods in Condensed Systems Physics II
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (03.05.2007)

Přednáška prezentuje základní experimentální metody používané ke stanovení struktury a fyzikálních vlastností vysokomolekulárních látek a polymerních sítí. Bude doplněna demonstračními experimenty.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (03.05.2007)

Stanovení stupně nabotnání a síťové hustoty polymerních sítí. Měření molekulových hmotností a jejich distribucí u lineárních polymerů. Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC) v širokém oboru teplot a rychlostí teplotních zmen Termálně stimulovaná polarizace a depolarizace, elektrické vlastnosti makromolekul. Dynamicko-mechanická a dielektrická spektroskopie v širokém rozsahu teplot a frekvencí. Fotoelasticita - současné měření mechanického chování a deformačního dvojlomu FTIR spektroskopie v širokém teplotním oboru, NMR spektroskopie. Měření optických spekter - fluorescence, fosforescence, časově rozlišená spektroskopie. Rozptyl světla a X paprsku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK