PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I - NBCM205
Anglický název: Experimental Methods in Condensed Systems Physics I
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (14.01.2003)

Přednáška presentuje základní experimentální metody používané ke stanovení struktury a fyzikálních vlastností vysokomolekulárních látek a polymerních sítí. Bude doplněna demonstračními experimenty.
Sylabus
Poslední úprava: T_KMF (14.01.2003)

Stanovení stupne nabotnání a sítové hustoty polymerních sítí Merení molekulových hmotností a jejich distribucí u lineárních polymeru Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC) v širokém oboru teplot a rychlostí teplotních zmen Termálne stimulovaná polarizace a depolarizace, elektrické vlastnosti makromolekul Dynamicko-mechanická a dielektrická spektroskopie v širokém rozsahu teplot a frekvencí Fotoelasticita - soucasné merení mechanického chování a deformacního dvojlomu FTIR spektroskopie v širokém teplotním oboru, NMR spektroskopie Merení optických spekter - fluorescence, fosforescence, casove rozlišena spektroskopie Rozptyl svetla a X paprsku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK