PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Studijní seminář plazmových polymerů - NBCM200
Anglický název: Seminar on Plasma Polymer Studies
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
doc. Danka Slavínská, prom. fyz., CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2001)

Seminář pro diplomanty a doktorandy věnovaný průběžným referátům o vlastních výsledcích s důrazem na jejich diskusi, koordinaci dalších experimentálních postupů a prohlubování znalostí v oboru fyziky plazmových polymerů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (10.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je systematická účast na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

Seminář pro diplomanty a doktorandy věnovaný průběžným referátům o vlastních výsledcích s důrazem na jejich diskusi, koordinaci dalších experimentálních postupů a prohlubování znalostí v oboru fyziky plazmových polymerů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK