PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretický seminář biofyziky a chemické fyziky - NBCM180
Anglický název: Theoretical seminar of biophysics and chemical physics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (03.05.2019)
Přednášky o řešených projektech a příbuzných aktuálních tématech.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

K získání zápočtu je nutná účast na seminářích.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (03.05.2019)

Skála L. Kvantová teorie molekul, Karolinum 1995

Fišer J. Úvod do kvantové chemie, Academia Praha 1983

Szabo A., Ostlund N.S. Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill 1989

Parr R.G., Yang W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press 1989.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (03.05.2019)

Tento seminář je věnován aktuálním problémům v teoretické biofyzice a chemické fyzice.

V rámci semináře vystupují se svými novými poznatky a zkušenostmi zaměstnanci a studenti katedry chemické fyziky a optiky, spolupracujících laboratoří fakulty a zvaných hostů z dalších vědeckých ústavů - např. z AV ČR nebo ze zahraničí (jsou-li v ČR na nějakém studijním či konferenčním pobytu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK