PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody optické spektroskopie - NBCM179
Anglický název: Advanced methods of optical spectroscopy
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (31.01.2019)
Pokročilé metody a instrumentace optické spektroskopie používané v biofyzice a chemické fyzice.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

Ústní zkouška v rozsahu sylabu

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

[1] Atkins, P. W. a Julio De Paula. Fyzikální chemie. Czech Edition. Vysoká

škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

[2] Prosser V. a kolektiv. Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha

1989. ISBN 80-200-0059-3.

[3] Murphy D. B., Davidson M. W. Fundamentals of Light Microscopy and

Electronic Imaging. Wiley-Blackwell, New York 2012. ISBN: 978-1-118-38293-6.

[4] Eaton P., West P. Atomic Force Microscopy. Oxford University Press,

Oxford 2010. ISBN: 978-0-19-957045-4

[5] Drexler W., Fujimoto J.G. Optical Coherence Tomography. Springer-Verlag,

Berlin 2008. ISBN: 978-3540775492.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

Pokročilé zobrazovací metody (FLIM, polarizovaný a spektrální FLIM, spektrální zobrazování).

Časově rozlišená fluorescenční spektroskopie ve frekvenční doméně, FCS.

Fluorescenční, konfokální, vícefotonová a superrozlisovací mikroskopie.

Nelineární metody Ramanova rozptylu (HRS, SRS, CARS), Ramanova optická aktivita (ROA).

Pokročilé techniky Ramanovy spektroskopie (SERS, CRM, DCDR).

Generace a charakterizace femtosekundových pulsů.

Základy 2DES spektroskopie.

Nelineární optické jevy a jejich využití v optické spektroskopii (parametrická generace, generace vyšších harmonických, Kerrovy a Pockelsův jev.

Metody vysokého spektrálního rozlišení. Nízkoteplotní spektroskopie.

Relaxační procesy, příčná a podélná relaxační doba, homogenní šířka a doba života, spektra v pevné matrici.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK