PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky II - NBCM178
Anglický název: Experimental methods of biophysics and chemical physics II
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (08.06.2020)
Základy dalších metod používaných v biofyzice a chemické fyzice (elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, hmotnostní a Mössbauerova spektroskopie, separační a elektrochemické metody, a další).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (15.05.2020)

Ústní zkouška, požadavky ke zkoušce - v rozsahu sylabu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.04.2019)

[1] Atkins, P. W. a Julio De Paula. Fyzikální chemie. Czech Edition. Vysoká

škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

[2] Prosser V. a kolektiv. Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha

1989. ISBN 80-200-0059-3.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (08.06.2020)

Fluorescenční značky a sondy; Fluorescenční proteiny; fluorescence proteinů

Mikroskopie atomárních sil a plasmonová resonance

Mössbauerova spektroskopie

Kalorimetrie

Hmotnostní spektrometrie

Fotoakustická spektroskopie

Separační metody (centrifugace, chromatografie, elektroforéza)

Elektronová mikroskopie

Elektrochemie (cyklická voltametrie, elektrochemická impedanční spek.)

Základy zobrazovani MRI a mikrozobrazovani

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK