PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z biofyziky a chemické fyziky II - NBCM176
Anglický název: Seminar of biophysics and chemical physics II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Záměnnost : NBCM152, NBCM164
Je záměnnost pro: NBCM164, NBCM152
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.01.2019)
Seminář z biofyziky a chemické fyziky II
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. (03.03.2022)

Cílem předmětu je připravit studenty na jejich vystoupení při obhajobě diplomové práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. (03.03.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích:

1. Tolerována je jedna absence za semestr. V případě nesplnění bude dohodnuto náhradní splnění, obvykle formou odborného referátu na zadané téma.

2. Požadováno je jedno vystoupení s přednáškou o diplomové práci studenta ve formátu obhajoby (cca 20 minut). Povinnost nelze nahradit.

3. Požadováno je alespoň dvakrát poskytnout zpětnou vazbu k přednášce spolužákovi. Povinnost nelze nahradit.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (03.05.2019)

Přednášky o řešených projektech a příbuzných aktuálních tématech biofyziky a chemické fyziky. Prezentace studentů o průběhu řešení jejich diplomových prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK