PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ab-initio metody pro periodické systémy - NBCM173
Anglický název: Ab-initio methods for periodic systems
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
Anotace -
Cílem přednášek je poskytnout posluchačům teoretické základy pro použití kvantově chemických metod pro studium rozlehlých systémů a seznámit je s koncepty důležitými pro výpočty elektronové struktury molekul a kondenzovaného stavu. Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy.
Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (26.04.2018)
Cíl předmětu -

Cílem přednášek je poskytnout posluchačům teoretické základy pro použití kvantově chemických metod pro studium rozlehlých systémů.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (26.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají látce probrané na přednášce.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (26.04.2018)
Literatura -

Gordon M. S. (Ed.): Fragmentation: Toward Accurate Calculations on Complex Molecular Systems, John Wiley & Sons Ltd. 2017.

Hättig C., Klopper W., Köhn A., Tew D. P.: Chem. Rev. 112(1), 4-74 (2012).

Parr R.G., Yang W.: Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press 1989.

Shavitt I. and Bartlett R. J.: Many-Body methods in Chemistry and Physics, Cambridge University Press 2009.

Stone A.: The Theory of Intermolecular Forces, Oxford University Press 2013.

Szabo A., Ostlund N.S.: Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill 1989.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (26.04.2018)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (26.04.2018)
Sylabus -

1. Úvod: otevřené a periodické okrajové podmínky, reciproký prostor, Brillouinova zóna, symetrie; báze -- gausovské, rovinné vlny, grid; metody pro výpočet celkové energie, výměnná-korelační díra.

2. Metody středního pole: Hartree-Fock, integrály, korekce a konvergence.

3. Korelované metody: poruchová teorie a diagramy; další metody; cusp a způsoby jeho započtení; integrály, konvergence a korekce; kanonické vyjádření a reformulace, např. pomocí Laplaceovy transformace.

4. Lokalita korelací: matice hustoty; lokalizace stavů a projekce na lokální funkce; metody vnoření; asymptotické chování dalekodosahových korelací.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (26.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK