PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie - NBCM172
Anglický název: Two-dimensional electronic spectroscopy
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 4
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Prerekvizity : NOFY022
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (23.02.2018)
Přednáška je zaměřena na praktické aspekty optické spektroskopie, konkrétně na měření 2D elektronových spekter. Cílem je osvojení si znalostí a dovedností nutných k provedení 2DES experimentu. Účastníci si mohou v praxi procvičit poznatky z optiky a zároveň získají vhled do netriviálního spektroskopického experimentu. Účastníci budou pracovat s unikátní aparaturou pro měření 2DES spekter.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Alster, Ph.D. (26.03.2018)

Podmínkou pro zakončení předmětu je udělení zápočtu a složení ústní zkoušky. Zápočet se uděluje za samostatné provedení 2DES experimentu, ze kterého bude vypracován protokol v rozsahu běžném pro protokol z praktických cvičení. Zápočet je možno opakovat, nicméně studenti, kteří si neosvojí zásady bezpečné práce v laboratoři, nebudou k zápočtu připuštěni. Z tohoto hlediska je nutná i dostatečná účast na cvičeních.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jan Alster, Ph.D. (26.03.2018)

Teorie 2DES a interferometrické spektroskopie v rozsahu uvedeném v sylabu. Udělení zápočtu není vyžadováno pro připuštění k ústní zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (22.02.2018)

1. bezpečnost práce

2. stručný úvod do teorie 2DES

3. ovládání geometrie laserového svazku

4. generování laserových pulzů s fs délkou

5. charakterizace laserových pulzů

6. ovládání zpoždění laserových pulzů s (pod)fs rozlišením

7. spektrální kalibrace detektoru pro fs interferometrii

8. generování 2DES signálu a filtrování parazitních signálů

9. fázování 2DES spekter

10. analýza 2DES spekter

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK