PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chiroptická spektroskopie - NBCM156
Anglický název: Chiroptic spectroscopy
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Václav Profant, Ph.D.
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)
Přednášky shrnují teorii a experimentální metody chiroptických spektroskopií a jejich aplikace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)

Seznámit se po teoretické i experimentální stránce s problematikou chirality a jejího studia optickými spektroskopiemi.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)

L. D. Barron: Molecular Light Scattering and Optical Activity. 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 2004.

L. A. Nafie: Vibrational Optical Activity: Principles and Applications. John Wiley & Sons, Chichester 2011.

P. L. Polavarapu: Chiroptical Spectroscopy. CRC Press, london 2016.

P. J. Stephens, F. J. Devlin, J. R. Cheeseman: VCD Spectroscopy for Organic Chemists. CRC Press, London 2019.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)

1. Chiralita a optická aktivita. Opticky aktivní molekuly, zdroje chirality, symetrie molekul. Homochiralita biologicky významných molekul.

2. Určování absolutní konfigurace molekul pomocí běžných strukturních metod (rentgenová strukturní analýza, NMR, chirálně citlivá chromatografie, atd.) - výhody a omezení.

3. Polarizační vlastnosti světla. Interakce kruhově polarizovaného záření s látkou. Optická rotace. Optická rotační disperze (ORD), Cottonův effekt, elektronový cirkulární dichroismus (ECD). Ramanova optická aktivita (ROA) a vibrační cirkulární dichroismus (VCD). Cirkulárně polarizovaná luminiscence (CPL). Magnetický cirkulární dichroismus (MCD).

4. Teoretické základy chiroptické spektroskopie. Dipólová a rotační síla přechodu. Optické tenzory a jejich invarianty.

5. Experimentální aspekty chiroptických metod. Vzorky a jejich příprava. Instrumentalizace - zdroje záření, generování kruhově polarizovaného záření, monochromátory, detektory. Disperzní a FT měření. Metody zvyšování poměru signál/šum. Senzitivita a selektivita. Spektrální rozlišení. Zpracování spekter. Moderní aparatury pro měření ECD, VCD a ROA. Exkurze do chiroptické laboratoře.

6. Interpretace spekter. Empirické metody, určení spektrálních markerů, statistické metody (PCA, FA). Ab-initio a DFT simulace chiroptických spekter - konformační skenování, výpočet frekvencí a intenzit při využití různých aproximací, zohlednění interakce s okolím (vliv rozpouštědla), simulace velkých systémů (fragmentace).

7. Aplikace chiroptických metod. Strukturní analýza farmakologicky významných molekul, přírodních produktů a léčiv. Konformační analýza biomolekul a supramolekulárních systémů. Výhody a nevýhody jednotlivých metod pro různé biofyzikální, biochemické a biologické aplikace. Příklady spekter různých typů biomolekul (peptidy a proteiny, nukleové kyseliny a jejich báze, sacharidy a polysacharidy, atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK