PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z biofyziky I - NBCM151
Anglický název: Seminar on Biophysics I
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Záměnnost : NBCM175
Je záměnnost pro: NBCM175
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (30.04.2015)
Aktuální problematika biofyziky, diplomové semináře studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (02.10.2019)

Cílem semináře je seznámit studenty s organizací vědecké práce a vědecké výchovy s důrazem na prezentaci vědeckých výsledků v písemné i ústní formě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast alespoň na 70 % seminářů. V případě nesplnění je nutno vypracovat a přednést odborný referát na zadané téma.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (02.10.2019)

Seminář zahrnuje jak přednášky o metodice vědy, přípravě publikací či přednášek, o méně známých oblastech biofyziky, tak i následná samostatná vystoupení studentů referujících o svých diplomových pracech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK