PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář KMF - NBCM142
Anglický název: Diploma Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
RNDr. Hana Kouřilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (12.05.2011)

Aktuální problematika fyziky makromolekul, referáty studentů o diplomové práci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMF (12.05.2011)

Seznámit studenty s principy prezentace vědeckých výsledků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. (06.10.2017)

Prezentace diplomové práce.

Literatura -
Poslední úprava: T_KMF (12.05.2011)

Podle zadání diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (12.05.2011)

Aktuální problematika fyziky makromolekul, referáty studentů o diplomové práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK