PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aplikace nerovnovážného plazmatu v lékařství - NBCM139
Anglický název: Applications of non-equilibrium plasmas in the medical field
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2010)

V této přednášce boudou probírány aktuální problémy související s použitím nízkoteplotního plazmatu pro biolékařské aplikace. Přednáška je zaměřena jednak na popis možných interakcí plazmatu s různými biologickými systémy a to s důrazem na sterilizaci povrchů a na terapeutické účinky plazmatu, jednak na shrnutí různých postupů přípravy biofunkčních povrchů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2010)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled nejnovějších trendů týkajících se použití nerovnovážného plazmatu v širokém spektru biolékařských aplikacích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (09.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška je ústní. Podmínkou úspěšného složení je systematická docházka. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2010)

1) Základní přehled a charakteristika zdrojů nerovnovážného plazmatu používaných v různých biolékařských aplikacích

2) Přehled možných interakcí plazmatu s povrchy organických látek

3) Popis a aplikace výbojů na rozhraní plyn-kapalina a výbojů v kapalinách

4) Aplikace plazmatu pro sterilizaci a dekontaminaci povrchů

5) Plazmová medicína

6) Příprava a modifikace povrchů použitelných v biolékařské praxi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK