PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář makromolekulární spektroskopie - NBCM138
Anglický název: Seminar of macromolecular spectroscopy
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
RNDr. Hana Kouřilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2010)

Seminář pro diplomanty a doktorandy věnovaný průběžným referátům o řešených projektech s důrazem na diskuzi výsledků, koordinaci dalších experimentálních postupů a prohlubování znalostí v oboru polymerní spektroskopie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. (06.10.2017)

Aktivní účast na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2010)

Přednášky o řešených projektech a příbuzných aktuálních tématech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK