PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář optické spektroskopie - NBCM130
Anglický název: Seminar on Optical Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)
Poslední výsledky optické spektroskopie. Predmet je urcen pro studenty doktorského studia.
Literatura
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)

Casopisecká literatura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK