PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody molekulární spektroskopie - NBCM128
Anglický název: Advanced Methods in Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)
Relaxacní procesy a homogenní šírka optického prechodu. Interakce molekuly v matrici s koherentním laserovým zárením, fázová relaxace, matice hustoty, prícná a podélná relaxacní doba, Rabiho frekvence, vztah mezi homogenní šírkou a relaxacními dobami. Prehled experimentálních metod urcujících relaxacní doby. Casove rozlišená spektroskopie (ns, ps, fs). Základy generace velmi krátkých svetelných pulsu, metody lineární chronoskopie, metody excitujícího a sondujícího pulsu, optická uzáverka, nelineární korelace. Využití pri studiu prenosu energie a transportu náboje. Vypalování spektr
Literatura
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)

T. Bashe: Single-molecule optical detection, imaging and spectroscopy, Weinheim ; Cambridge : VCH, ?1997, ISBN: 3527293167

Ch. Zander, J. Enderlein R.A. Keller: Single Molekule Detectionin Solution, Wiley 2002, ISBN 3-527-40310-8

I. Osadko: Selective Spectroscopy of Single Molecules (Springer Series in Chemical Physics, 2006, ISBN-10: 3540441018, ISBN-13: 978-3540441014

J. Hála: NÍZKOTEPLOTNÍ OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE CHLOROFYLU A JEMU PODOBNÝCH MOLEKUL, Academia 1989

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. (30.04.2020)

Zkouška bude probíhat ústní formou, v případě nutnosti distanční formy je možný i test. Zkoušet se budou všechny odpřednášené okruhy. Je pravděpodobné, že se zkouška může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK