PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály v moderních chemických aplikacích - NBCM124
Anglický název: New Materials in Modern Chemical Applications
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (14.06.2004)
Výberový seminár pro studenty magisterského a doktorského studia, kterí se zajímají o fyzikální a chemické aspekty materiálového výzkumu. Duraz je kladen na multidisciplinární prístup k príprave a charakterizaci materiálu, techniky fyzikální a chemické modifikace materiálu pro jejich využití v oblasti senzoru chemických látek, supramolekulární chemie a molekulární elektroniky. Soucástí semináre je výklad nezbytných partií fyziky pevných látek, chemie a elektrochemie pevné fáze, termodynamiky heterogenních soustav, supramolekulární chemie a molekulárního rozpoznávání.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (13.10.2017)

Zápočet je udělen na základě minimálně 70% účasti na konaných seminářích a na základě odpřednášeného třicetiminutového referátu o své bakalářské, diplomové nebo doktorské práci.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (16.02.2006)

Výběrový seminář určený pro studenty magisterského a doktorského studia, kteří se zajímají o fyzikální a chemické aspekty materiálového výzkumu. Důraz je kladen na multidisciplinární přístup k přípravě a charakterizaci materiálů, techniky fyzikální a chemické modifikace materiálů za účelem přizpůsobení funkčních vlastností pro jejich využití v oblasti senzorů chemických látek, supramolekulární chemie a molekulární elektroniky. Součástí semináře je výklad nezbytných partií fyziky pevných látek, chemie a elektrochemie pevné fáze, termodynamiky heterogenních soustav,

supramolekulární chemie a principů molekulárního rozpoznávání.

Vhodné pro studenty oborů Biofyzika a chemická fyzika, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Optika a optoelektronika a Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK a oborů Analytická chemie, Anorganická chemie, Fyzikální chemie, Organická chemie a Biochemie na PřF UK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK