PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická cvičení z kvantové teorie molekul II - NBCM116
Anglický název: Practical Exercises in Quantum Theory of Molecules II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: G_F (28.01.2003)
Cvičení jsou určena k hlubšímu pochopení a praktickému zvládnutí moderních kvantově chemických metod. Je vhodné, aby studenti měli předběžné znalosti z kvantové chemie v rozsahu přednášky BCM050 Ab initio metody v kvantové chemii a biochemii. Vhodné i pro studenty vyšších ročníků a PDGS studenty i z PříFUK, případně i zájemce z řad studentů učitelství.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (03.05.2019)

Formou vhodně zvolených příkladů jsou prováděny výpočty vedoucí k nalezení transitních stavů chemických reakcí. Rovněž jsou demonstrovány opravy energie z důvodů omezené velikosti báze (BSSE - Basis set superposition error), odhady limitního chování energie pro nekonečné báze (CBS - Complete basis set). Rovněž je věnována pozornost výpočtům reakčních a aktivačních energií a jejich vztahu k termodynamickým potenciálům a kinetickým veličinám.

V návaznosti na předchozí praktická cvičení I je v této fázi věnována pozornost aktuálním vědeckým problémům studovaným na pracovištích Katedry chemické fyziky a optiky a dalších spolupracujících laboratoří nejen z MFF.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK