PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky - NBCM114
Anglický název: Optical Microscopy and Selected Imaging Techniques in Biophysics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Soubory Komentář
stáhnout 2015_CSCF.SupRes.pdf Superresoluční mikroskopie - článek v Čes. čas. fyz. 2015
stáhnout 2015_PMFA.SupRes.pdf Superresoluční mikroskopie - článek v Pokrocích MFA 2015
Anotace -
Poslední úprava: G_F (07.01.2003)

Dielektrické vlastnosti organických látek: Komplexní permitivita, mechanismy polarizace, teorie statické permitivity. Vyhodnocení frekvenčních měření (Debyovy rovnice), teplotní závislosti relaxačních dob. Spektrometry pro dielektrická měření, vybrané aplikace metody dielektrických měření. Transport iontů přes biologickou membránu. Základy optické mikroskopie. Základní pojmy - rozlišovací schopnost optického mikroskopu. Přehled metod a jejich principů - světlé pole, temné pole, fázový kontrast, anoptrální mikroskopie, mikroskopie v polarizovaném světle, Nomarského metoda, Hoffmanův mod
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (03.01.2017)

Přednáška poskytuje přehled a stručný úvod do biofyzikálních metod označovaných jako „bioimaging“. Kromě optické mikroskopie jsou to metody pro zobrazování orgánů, anatomických oblastí, tkání a jednotlivých buněk založených na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Pokrývá biomedicínské aplikace a aplikace typické pro strukturní biologii, např. morfologická zobrazení na základě chemického složení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (11.10.2017)

Ústní zkouška.

Metody výuky -
Poslední úprava: MOJZES/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (11.10.2017)

Účast na přednáškách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK