PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy klasické radiometrie a fotometrie - NBCM102
Anglický název: Fundamentals of Classical Radiometry and Photometry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (15.05.2020)
Zavedení základních pojmů a veličin radiometrie a jejich přenositelnost do fotometrie a aktinometrie. Aproximace bodového zdroje, kosínového (Lambertovského) zdroje a jejich platnost. Rovnice přenosu zářivého toku a její řešení. Teorém zachování záře. Optimalizace přenos zářivého toku v optických systémech, numerická apertura a F-číslo. Absolutní měření optického záření. Limity koncentrace záření. Integrační koule.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

Ústní zkouška v rozsahu sylabu

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

1. William R. McCluney: Introduction to Radiometry and Photometry. Artech House, 1994

2. William L. Wolfe: Introduction to Radiometry. SPIE Press, 1998

3. Alex Ryer: Light Measurement Handbook. International Light, 1998

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (15.05.2020)

1. Zavedení základních radiometrických pojmů: energie záření, zářivý tok (výkon), ozáření, zářivost a zář. Zavedení příslušných spektrálních veličin. Zavedení příslušných fotometrických a aktinometrických veličin.

2. Isotropní zdroj (zářič). kosínový (Lambertovský) zdroj. Vztah mezi ozářením a září pro kosínový zdroj. Vztah mezi ozářením a zářivostí pro bodové zdroje. Aproximace bodového zdroje a detektoru.

3. Odvození rovnice přenosu záření v homogenním a izotropním prostředí. Teorém zachování záře v bezztrátovém prostředí. Elementární řešení rovnice přenosu záření a jeho aplikace na jednoduché případy. Platnost aproximace bodového a kosínového zdroje.

4. Optimalizace přenosu zářivého toku od zdroje k detektoru v optických systémech, aproximace používané pro centrované systémy, numerická apertura a F-číslo.

5. Absolutní měření optického záření. Absolutní zdroje: černé těleso, synchrotronové záření, možnosti kalibrace dalších zdrojů záření. Absolutní detektory: termální detektory, aktinometry, detektory s předvídatelnou kvantovou účinností

6. Vady (aberace) zobrazování, Abbého sinová podmínka. Limity koncentrace záření; maximalizace numerické apertury pomocí imerze. Integrační koule a princip její funkce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK