PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výpočetní experimenty v teorii molekul I - NBCM100
Anglický název: Computational Experiments in Molecular Theory I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Neslučitelnost : NBCX100
Záměnnost : NBCX100
Je neslučitelnost pro: NBCX100
Je záměnnost pro: NBCX100
Anotace -
Poslední úprava: POSPISIL/MFF.CUNI.CZ (05.04.2008)
Posluchači se seznámí a vyzkouší si práci se širokou škálou výpočetních nástrojů sahajících od kvantově mechanických a kvantově chemických metod až po empirické - molekulárně mechanické a molekulárně dynamické simulace. Vhodné pro všechny studenty teoretických i experimentální oborů včetně učitelství a vyšších ročníků PříFUK zajímající se o molekulární a supramolekulární struktury. Náplň je možné přizpůsobit individuálnímu zájmu posluchačů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: POSPISIL/MFF.CUNI.CZ (05.04.2008)

Posluchači se seznámí a budou pracovat se širokou paletou výpočetních nástrojů pro prohledávání databází, molekulárních simulací a kvantově chemických výpočtů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (29.04.2020)

Klasifikovaný zápočet je průměrná známka za odevzdané vypracované a vyučujícími ohodnocené protokoly z jednotlivých úloh.

Je pravděpodobné, že značná část výpočtů se může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

Literatura
Poslední úprava: POSPISIL/MFF.CUNI.CZ (05.04.2008)

P. Comba, T.W. Hambley: Molecular Modeling of Inorganic Compouds, VCH, 1995, Weinheim.

W. Gans, A. Amann, J. C. A. Boeyens: Fundamental Principles of Molecular Modeling, Plenum Press, 1996, New York.

M. A. C. Nascimento ed.: The Chemistry of the XXI Century - Molecular Modeling, World Scientific Publishing, 1994, Singapore.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (29.04.2020)

Praktické cvičení ve výpočetní laboratoři - práce se strukturními databázemi a s programy molekulového modelování a kvantové chemie. Předmět volně navazuje na výuku Kvantové teorie molekul a pro úspěšné provedení těchto cvičení jsou požadovány základní znalosti z teorie chemické vazby, rovněž formou vzdáleného přístupu.

Sylabus -
Poslední úprava: BURDA/MFF.CUNI.CZ (21.07.2009)

Posluchači se seznámí a vyzkouší si práci se širokou škálou výpočetních nástrojů sahajících od kvantově mechanických a kvantově chemických metod až po empirické - molekulárně mechanické a molekulárně dynamické simulace. Vhodné pro všechny studenty teoretických i experimentální oborů včetně učitelství a vyšších ročníků PříFUK zajímající se o molekulární a supramolekulární struktury. Náplň je možné přizpůsobit individuálnímu zájmu posluchačů. Předmět volně navazuje na výuku Kvantové teorie molekul a pro úspěšné provedení těchto cvičení jsou požadovány základní znalosti z teorie chemické vazby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK