PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do problémů současné biofyziky - NBCM094
Anglický název: Introduction to Contemporary Biophysics Problems
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (14.05.2001)
Biofyzika v rámci přírodních věd, vývoj biofyziky, základní koncepty molekulární genetiky, nová chemoterapeutika, metody fluorescenčních sond, struktura a funkce bilogických membrán, spektroskopická studie kvasinek, laserová Ramanova spektroskopie ve výzkumu biomolekul.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní orientaci v biofyzice.

Vhodné pro posluchače 3. ročníku bakalářského studijního programu fyzika, především pro ty, kteří by v navazujícím magisterském studiu fyziky chtěli studovat biofyziku a chemickou fyziku.

Literatura
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

K tomuto předmětu se literatura neudává. Studentům budou k dispozici prezentace.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

seminář

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK