PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář z fyziky polymerů - NBCM091
Anglický název: Seminar on Polymer Physics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kmf.troja.mff.cuni.cz/vyuka/seminar.pdf
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (21.03.2002)
Seminář fyziky polymerů je společným seminářem katedry makromolekulární fyziky a odborné skupiny Makromolekulární systémy fyzikální vědecké sekce JČMF, na kterém referují členové katedry, tuzemští a zahraniční hosté o aktuálních výsledcích vědecké práce v oblasti fyziky polymerů. Zařazovány jsou i přehledné referáty o současném rozvoji jednotlivých oblastí fyziky polymerů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. (07.06.2019)

Zápočet je udělován za systematickou účast na semináři. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

Seminář fyziky polymerů je společným seminářem katedry fyziky polymerů MFF UK a odborné skupiny "Makromolekulární systémy" fyzikální vědecké sekce JČMF , na kterém referují členové katedry, tuzemští i zahraniční hosté o aktuálních výsledcích vědecké práce v oblasti fyziky polymerů. Zařazovány jsou i přehledné referáty o současném rozvoji jednotlivých oblastí fyziky polymerů.

Příklad průběhu semináře v LS šk.r. 2003/04:

1. M. Marvan, KMF MFF UK, Flexoelektrický jev - zobecnený piezoelektrický jev

2. G. K. Elyashevich, Institute of Macromolecular Compounds RAS, Rusko, Polymer membranes based on microporous polyethylene films

3. W. Husinsky, Vienna University of Technology, Rakousko, Ultra-short laser radiation: A new unique tool for Laser Ablation and Laser Post-Ionization

4. B. Meissner, ÚMCh AV CR, Comparison of recent rubber elasticity theories with biaxial stress - strain data

5. F. Schauer, Fakulta chemická VUT, Brno, Možnosti a perspektivy fotovoltaické premeny v molekulárních látkách

I. Krakovský, KMF MFF UK, Microphase separation in H-bonded complexes of some block copolymers

6. E. Tobolková, KMF MFF UK, A study of moisture-influenced conductivity of polyaniline 7. J. Samochin, KMF MFF UK, Optické vlastnosti kvantových tecek - teorie a experiment

8. J. Klimovic, J.A. Demcenko, S. Zubarev, KMF MFF UK, Fluorescence of poly(9-vinylcarbazole)

9. Ch. Hollenstein, Ecole Polytechnique Federale de Lausane, Švýcarsko, Phase deposition and diagnostics by FTIR

10. S.P. Hoffmann, Ecole Polytechnique Federale de Lausane, Švýcarsko, Nanoparticles and Powder technology

11. L. Sjögren, Univerzita Göteborg, Švédsko, Slow relaxations at the glass transition

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK