PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biofyzika fotosyntézy - NBCM088
Anglický název: Biophysics of Photosynthesis
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Význam fotosyntézy v přírodě. Historie získávání poznatků o fotosyntéze. Fotosyntetický aparát. Absorbce světla - fotosystém I a II. Přenos elektronů a fosforylace. Fixace oxidu uhličitého. Bakteriální fotosyntéza. Přehled využití biofyzikálních metod ve výzkumu fotosyntetických systémů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Ústní zkouška, požadavky ke zkoušce - v rozsahu sylabu.

Literatura
Poslední úprava: DEDIC/MFF.CUNI.CZ (02.03.2010)

basic:

[1] ŠETLÍK, I. - HÁLA, J. Biofyzika fotosyntézy. Skripta MFF-UK, nevydáno, dostupné v PDF.

[2] BLANKENSHIP, R. E. Molecular Mechanisms of Photosynthesis. Oxford : Blackwell Science, 2002. ISBN 0-632-04321-0.

[3] AMESZ, J. - HOFF, A. J. (Ed.). Biophysical Techniques in Photosynthesis. 3 / Advances in Photosynthesis and Respiration. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1995. doi: 10.1007/0-306-47960-5. ISBN 978-0-7923-3642-6.

advanced:

[4] AARTSMA, T. J. - MATYSIK, J. (Ed.). Biophysical Techniques in Photosynthesis, Volume II. 26 / Advances in Photosynthesis and Respiration. Dordrecht : Springer, 2008.

[5] ARO, E.-M. - ANDERSSON, B. (Ed.). Regulation of Photosynthesis. 11 / Advances in Photosynthesis and Respiration. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004.

[6] DEMMING-ADAMS, B. - Adams III, W. W. - MATTOO, A. (Ed.). Photoprotection, Photoinhibition, Gene Regulation, and Environment. 21 / Advances in Photosynthesis and Respiration. Dordrecht : Springer, 2006.

[7] FRANK, H. A. et al. (Ed.). The Photochemistry of Carotenoids. 8 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004.

[8] GRIMM, B. - PORRA, R. J. - RÜDIGER, W. (Ed.). Chlorophylls and Bacteriochlorophylls. Biochemistry, Biophysics, Functions and Applications. 25 / Advances in Photosynthesis and Respiration. Dordrecht : Springer, 2006.

[9] HELDT, H.-W. Plant Biochemistry. Burlington, USA : Elsevier, 3 edition, 2005. KE, B. (Ed.). Photosynthesis: Photobiochemistry and Photobiophysics. 10 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003.

[10] LAMBERS, H. - RIBAS-CARBO, M. (Ed.). Plant Respiration. 18 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Springer, 2005.

[11] LEEGOOD, R. C. - SHARKEY, T. D. - CAEMMERER, S. (Ed.). Photosynthesis: Physiology and Metabolism. 9 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004.

[12] MAY, V. - KÜHN, O. Charge and Energy Transfer Dynamics in Molecular Systems. Weinheim : Wiley-VCH, 2 edition, 2004.

[13] ORT, D. R. - YOCUM, C. F. (Ed.). Oxygenic Photosynthesis: The Light Reactions. 4 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004.

[14] PAPAGEORGIOU, G. C. - GOVINDJEE (Ed.). Chlorophyll a Fluorescence. 19 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Springer, 2004.

[15] SIEGENTHALER, P.-A. - MURATA, N. (Ed.). Lipids in Photosynthesis: Structure, Function and Genetics. 6 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004.

[16] TAIZ, L. - ZEIGER, E. Plant Physiology. Sunderland, MA, USA : Sinauer Associates, 3 edition, 2002.

[17] WYDRZYNSKI, T. J. - SATOH, K. (Ed.). Photosytem II. 22 / Advances in Photosynthesis. Dordrecht : Springer, 2005.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Zkouška bude probíhat ústní formou, v případě distanční formy je možný i test. Zkoušet se budou všechny okruhy ze sylabu, ke kterým jsou v SISu slidy, s výjimkou úvodu, historie a termoluminiscence. Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek či zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

Sylabus -
Poslední úprava: DEDIC/MFF.CUNI.CZ (02.03.2010)

1. přehled látky, úvod, historie

2. stavba fotosyntetického aparátu od makro po mikro, fotosyntetická a respirační membrána

3. fotosyntetická barviva, struktura, biosyntéza a spektrální vlastnosti

4. reakční centra prvního a druhého typu, štěpení vody

5. antény, přenos energie, ochranné mechanismy

6. plastochinol cytochromy, produkce ATP a NADPH, Z-schema

7. temnostní fáze: asimilace uhlíku, fotorespirace

8. měření fotosyntézy: variabilní fluorescence, optotermální spektroskopie, gasometrie

9. spektroskopické metody studia, excitace a sondování, hole-burning

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK