PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Krásná fyzika nehezky složitých látek - NBCM082
Anglický název: Beautiful Physics of Hideously Complex Materials
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (16.05.2013)

Seminář je určen posluchačům 1. až 3. ročníku. Je zaměřen na perspektivní a aktuální témata z fyziky molekulárních a biologických systémů. Na práci semináře se podílejí učitelé MFF UK pracující v oblasti chemické fyziky, biofyziky, fyziky polymerů a povrchů. Cílem je podat informativní přehled o základech užívaných teoretických a experimentálních přístupů v této oblasti fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za aktivní účast. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (16.05.2013)

Seminář je věnován následujícím tématům:

1. Plazma - zářící hmota

2. Nanosvět - nanočástice, nanostruktury a nanokompozity

3. Od polymerů k plazmovým polymerům - příprava, vlastnosti a aplikace

Konkrétní náplň semináře se mění a bude upřesněna na počátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK