PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Samostatná laboratorní práce - NBCM080
Anglický název: Independent Laboratory Work
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (13.05.2009)
Vyřešení zadaného dílčího experimentálního úkolu v podmínkách vědecké laboratoře. Vhodné pro posluchače 1. a 2. ročníku jako příprava na bakalářskou práci.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. (06.10.2017)

Vyřešení zadaného dílčího experimentálního úkolu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (25.09.2013)

Témata jsou volena individuálně dle zájmu studentů v úzké návaznosti na řešení vědeckých projektů na katedře makromolekulární fyziky. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách katedry http://kmf.troja.mff.cuni.cz/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK