PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy molekulární elektroniky - NBCM072
Anglický název: Fundamentals of Molecular Electronics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základy molekulové fyziky, elektricky a opticky aktivní molekulární materiály. Základy molekulových elektronických elementů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KRIVKA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Seznámení s problematikou elektronických procesů v systémech založených na organických látkách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (13.06.2019)

ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (10.05.2019)

[1] J.Simon: Molecular Semiconductors, Springer, Berlín, 1985

[2] M.Pope, C.E.Swenberg: Electronic Processes in Organic Crystals, Clarendon Press, Oxford, 1982

[3] J.A.Chilton, M.T.Goosey (redaktoři): Special Polymers for Electronic and Optoelectronics, Chapman, Hall,London, 1995

[4] H.Dörr, H.Bonas-Laurent: Photochromism, Elsevier, Amsterodam, 1990

[5] S.Nešpůrek: Organické materiály, v knize: J.Šesták, Z.Strnad, A.Tříska (redaktoři): Speciální technologie a materiály, Academia, Praha 1993

[6] V.Prosser a kolektiv.: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989

[7] A.R.Blythe, D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2005

Metody výuky
Poslední úprava: KRIVKA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (12.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: ()
1. Molekulární materiály.
(charakteristika, chemická vazba a struktura, základní vlastnosti) Organické polovodiče (nízkomolekulární a vysokomolekulární, konjugace, mezimolekulární interakce).

2. Elektronová struktura.
(neutrální a polární elektronové stavy, nosiče náboje, solitony, polarony, absorpce, luminiscence, fosforescence, stavy s přenosem náboje).

3. Přenos náboje v molekulárních polovodičích.
(transportní stavy, elektronová, iontová a protonová vodivost, mechanismy přenosu náboje).

4. Fotogenerace nosičů náboje.
(excitovaný stav, exciton a jeho transport, přenos energie, excimer, vznik párových stavů, disociace iontových párů, Onsagerův model).

5. Lokalizované stavy.
typy pastí, záchytné procesy, termostimulované procesy, proudy omezené prostorovým nábojem).

6. Fotochromie organických látek.
(dynamika excitovaného stavu, konformační změny molekul v excitovaných stavech, transientní absorpce, paměťové a spínací efekty).

7. Syntetické kovy.
(donor - akceptorové interakce, komplexy s přenosem náboje, radikálové soli, elektrická vodivost, paramagnetismus, fázové přechody).

8. Technologie přípravy tenkých organických vrstev.
(Langmuirovy-Blodgettové filmy, elektropolymerace, vakuová sublimace, plasmatická polymerace, adsorpce, vrstvy připravené z roztoku na rotující podložku, modulární chemie).

9. Molekulárně-elektronické prvky.
(soliton jako nosič informace, dynamika solitonového přenosu, molekulární transistory, luminiscenční diody, holografie a paměti, proudové modulátory).

10.Elektronické molekulární procesy pro makroskopické elektronické prvky.
(elektrochemické procesy, Schottkyho bariéra, injekce nosičů náboje, nelineární optika).

11.Stabilita organických materiálů.
(fotodegradace, termická degradace, stabilizátory, základy chemické reaktivity).

12.Experimentální metody pro studium molekulárních elektronických procesů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK