PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Termodynamika nerovnovážných procesů - NBCM070
Anglický název: Thermodynamics of Nonequilibrium Processes
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Milan Marvan, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Lineární a nelineární teorie. Dissipativní struktury. Evoluční kriterium a podmínky stability. Racionální termodynamika. Četné aplikace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMF (08.04.2008)

Dát přehled o současných přístupech v nerovnovážné termodynamice různých škol a na jednoduchých příkladech ukázat její použití.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

[1] S.R.de Groot, P.Mazur: Non-Equilibrium Thermodynamics, Amsterodam 1962

[2] I.Dvořák, F.Maršík, L.Andrej: Biotermodynamika, Praha 1982

[3] I.Samohýl: Racionální termodynamika chemicky reagujících směsí, Praha 1982

[4] P.Glansdorf, I.Prigogina: Thermodynamics Theory of Structure, Stability and Fluctuation, John Wiley a Sons Ltd. 1971

Metody výuky
Poslední úprava: T_KMF (08.04.2008)

Přednáška nebo kontrolovaná četba

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1) Lineární teorie.

Základní postuláty a pojmy (produkce entropie, Onsagerovy vztahy) Bilanční rovnice Relaxační procesy. Absorpce zvuku, dielektrická relaxace. Transportní procesy ve spojitých a diskrétních soustavách.

2) Nelineární teorie.

Prigoginovo evoluční kriterium a podmínky stability. Dissipativní struktury. Nelineární reakce v homogenních systémech. Nelineární reakce v nehomogenních systémech.

3) Základy racionální termodynamiky.

Výklad metody a aplikace na jednoduchých příkladech (např. kapalné krystaly).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK