PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do kapalně krystalického uspořádání - NBCM069
Anglický název: Introduction to Liquid Crystalline Structure
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Milan Marvan, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

1. Makroskopická teorie (fázové přechody, orientační jevy: vliv stěn, vliv vnějších polí), dielektrické a optické vlastnosti, hydrodynamika. 2. Statistická fyzika (Onsager, Flory, Maier-Saupe). Kapalně krystalický stav polymerů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMF (08.04.2008)

Dát přehled o termodynamickém a statisticko-fyzikálním přístupu k vysvětlení fyzikálních vlastností kapalných krystalů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

[1] P.G.De Gennes: The Physics Liquid Crystals

[2] A.C.Sonin: Vvedenie v fiziku židkich kristallov

Metody výuky
Poslední úprava: T_KMF (08.04.2008)

Přednáška nebo kontrolovaná četba

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Parametry uspořádání.

2. Fázové přechody.

3. Hydrostatika a hydrodynamika kapalných krystalů.

4. Poruchy.

5. Vliv elektrických a magnetických polí.

6. Statistická fyzika.

7. Kapalně krystalické uspořádání v polymerech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK