PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Reologie - NBCM064
Anglický název: Rheology
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Reologie je nauka o vztahu deformace, napětí a rychlosti deformace v reálných látkách. Je zobecněním klasické teorie pružnosti a teorie proudění viskozních tekutin, přičemž hranici mezi kapalinou a pevnou látkou nepokládá za ostrou. Název je odvozen od řeckého "panta rei" (vše teče).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

[1] M.Reiner: Reologija. Nauka, Moskva 1965 (překlad příspěvku autora do Handbuch der Physik, Bd. VI, Springer, Berlin 1958)

[2] Rheology, red. F.B.Eirich, Academic Press,New York, Vol I 1956, Vol II 1958, Vol III 1960, Vol IV 1968, Vol V 1969

[3] G.V. Vinogradov, A. J. Malkin: Rheology of Polymers, Springer,

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Úvod.
Reologie je nauka o vztahu deformace, napětí a rychlosti deformace v reálných látkách. Je zobecněním klasické teorie pružnosti a teorie proudění viskozních tekutin, přičemž hranici mezi kapalinou a pevnou látkou nepokládá za ostrou. Název je odvozen od řeckého \"panta rei\" (vše teče).

Základní pojmy.
Podrobný výklad pojmů deformace, napětí, rychlost deformace. Při výkladu pojmu deformace je pozornost věnována i velkým deformacím a rozlišení tensorů velké deformace vztažených buď k nedeformovanému nebo k deformovanému stavu.

Reologická klasifikace látek.
Rozlišení látek dle toho, jaký je v nich vztah mezi napětím, deformací a rychlostí deformace. Tvorba reologických modelů. Klasická elastická látka, viskozní kapalina, nelineárně elastická látka, nenewtonovské kapaliny, viskoelastická látka, plastická látka, reologicky složitější látky - látky, v nichž se kombinují elastické, viskozní a plastické prvky. Viskoelastické a složitější reologické modely.

Reologické chování vybraných druhů látek.
Tato část přednášky může být modifikována dle převažujícího zájmu studentů, kteří se na přednášku přihlásí. Může být zaměřena na podrobnější výklad reologického chování polymerů a biopolymerů, tj. především na výklad jejich viskoelasticity a nelineární elasticity zahrnující i strukturní příčiny specifického reologického chování - dlouhé molekuly, entropický charakter deformace, skelný přechod místo fázového přechodu. Alternativou může být podrobnější zaměření na reologii nenewtonovských kaplin, která nachází své aplikace např. v chemicko technologických procesech (míchání směsí, potravinářský průmysl, laky) nebo v lékařství (pohyb tělních tekutin). Možné je též zaměření na aplikace reologie v geologii a geofyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK