PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Strukturní teorie relaxačního chování polymerů - NBCM062
Anglický název: Structural Theories of Polymer Relaxation Behaviour
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Výklad modelů relaxačního chování polymerních látek. Interpretace výsledků měření relaxací různými experimentálními metodami.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

[1] Ferry, J.D.: Viscoelastic Properties of Polymers. J. Wiley, N.Y. 1961

[2] McCrum, N.G., Read B.E., Williams, G.: Anelastic and Dielectric Effects in Polymeric Solids. J. Wiley, N. Y. 1967

[3] Slonim, I.Ja., Ljubimov, A.N.: JaMR v polymerach. Chimija,Moskva 1966

[4] Mathias, L.J. In: Solid State NMR of Polymers. Plenum Press, N.Y.-London 1991

[5] Grosberg, A.Ju., Chochlov, A.R.: Statističeskaja fizika makromolekul Nauka, Moskva 1989

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Experimentální metody sledování relaxačních procesů (viskoelastické, dielektrické, NMR). Vztahy mezi makroskopickými charakteristikami a mikrofyzikálním popisem systému. Relaxační doby,autokorelační funkce, spektrální hustoty, korelační doby.

2. Modely molekulárních pohybů: rotačně-difusní model, Debyeovy vztahy. Klubkový model polymerního řetězce, Rouseův model, hydrodynamická interakce, Zimmův model. Zapleteniny, reptační model. Modely vycházející z krystalového uspořádání - svazkový model, kinky, meandrový model.

3. Teplotní závislost relaxačního chování. Arrheniův vztah, model přeskoků přes potenciálovou bariéru. Volnoobjemový model, WLF rovnice. Teorie Adamsova-Gibbsova. Teplotní závislost relaxačních dob pro meandrový model.

4. Teplota zeskelnění, relaxační procesy ve skelném stavu, fyzikální stárnutí. Parametry uspořádání, Kovacsova teorie (jedno- i mnohaparametrová).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK