PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy vytváření polymerních struktur - NBCM060
Anglický název: Fundamentals of Polymer Structure Formation
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Způsoby polymerizace, způsoby vytváření a charakterizace polymerních vzorků, síťování, vytváření tenkých vrstev polymerů netradičními metodami, plazmová polymerizace, naprašování, iontové svazky, vrstvy Langmuir-Blodgettové, úprava a studium povrchů, plazmové leptání.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

[1] B. Vollmert: Základy makromolekulární chemie, Academia,Praha, 1970

[2] M.Lazár,D.Mikulášová: Syntéza a vlastnosti makromolekulárních látok,Alfa,Bratislava,1976

[3] J.Štěpek a kol.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/Alfa Praha,1989

[4] H.Biederman, Y. Osada: Plasma Polymerization Processes. Elsevier, Amsterdam 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním tří otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Podmínkou konání zkoušky je systematická účast na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Základy makromolekulární chemie- lineární polymery, takticita. Rozvětvené a síťované polymery. Kopolymery, kopolymerizační statistika.

2. Syntéza polymerů - polymerizace radikálová, iontová, polykondenzace, polyadice, koordinační polymerizace.

3. Způsoby polymerizace - heterogenní, roztoková, bezrozpouštědlová, suspenzní, emulzní.

4. Způsoby zpracování polymerů a přípravy polymerních vzorků (kalandrování, lisování, rozpouštění, nánosování, lití ap.).

5. Vytváření makromolekulárních a molekulárních struktur netradičními metodami.

6. Základy fyziky tenkých vrstev a povrchů.

7. Základní pojmy fyziky plasmatu, stejnosměrného a vf výboje v plynech, základy plasmochemie.

8. Vytváření tenkých vrstev polymerů naprašováním, plasmová polymerace.

9. Úprava a studium povrchů polymerů, plasmové leptání.

10. Vytváření molekulárních a makromolekulárních struktur napařováním a pomocí iontových svazků.

11. Ostatní metody přípravy vrstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK