PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář optické spektroskopie vysokého rozlišení - NBCM044
Anglický název: Seminar on High Resolution Optical Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (20.09.2012)
Charakterizace, diskuse a řešení aktuálních problémů jednotlivých spektroskpických experimentů vysokého rozlišení. Pro 2. roč. ChF, ev. další zájemce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet založený na aktivní účasti na semináři. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (20.09.2012)

Charakterizace, diskuse a řešení aktuálních problémů jednotlivých

spektroskpických experimentů vysokého rozlišení.

Pro 2. roč. ChF, ev. další zájemce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK