PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech I - NBCM041
Anglický název: Fundamentals of Energy Transfer in Molecular Systems I
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)
Přednáška uvádí do popisu kvantových stavů molekul a jejich agregátů, zavádí Frenkelův excitonový model, stavy s přenosem náboje, Wannier-Mottovy excitony, diskutuje vliv termodynamické lázně a fononů na procesy přenosu energie a elektronů a představuje kompaktní jednotný kvantově mechanický popis přenosových jevů, jako jevů v otevřených kvantových systémech. Výše zmíněné teorie budou vsazeny do kontextu primárních procesů ve fotosyntéze. Výběrová přednášky v hodná pro studenty magisterského a doktorského studia teoretické fyziky/chemie a biofyziky na MFF a PřF.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)

Základní seznámení s problematikou a základní teoretické techniky teorie otevřených kvantových systémů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. (13.10.2017)

Ústní zkouška a aktivní účast na přednáškách.

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)

1) Struve WS (1995) Theory of electronic energy transfer. In: Blankenship R, Madigan MT and Bauer CE (eds) Anoxygenic photosynthetic bacteria, pp 297-313. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands

2) Renger T (2009) Theory of excitation energy transfer: from structure to function. Photosynth Res 102: 471-485

3) H.van Amerongen, L.Valkunas, and R.van Grondelle, Photosynthetic excitons, World Scientific, Singapore, (2000)

4) V.May and O.Kuhn, Charge and energy transfer dynamics in molecular systems, Wiley-VCH Verlag, Berlin, (2000)

5) M. Nepraš a M. Titz, Základy teorie elektronových spekter, SNTL, Praha(1983)

6) L. Valkunas, D. Abramavicius and T. Mancal, Molecular Excitation Dynamics and Relaxation, Wiley-VCH, Berlin, 2013

Metody výuky -
Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)

Frenkelův excitonový model, stavy s přenosem náboje, Wanier-Mottovy excitony, termodynamická lázeň, otevřené kvantové systémy, redukovaná matice hustoty, entanglement a úvod do teorie dekoherence, lázeň fononů, spektrální hustota, projekčně operátorová technika, poruchové metody k odvození řídících rovnic pro přenos energie a elektronů - Försterův přenos, Redfieldovy rovnice, Marcusova teorie. Základy primárních procesů ve fotosyntéze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK