PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Experimentální technika v molekulární spektroskopii - NBCM026
Anglický název: Experimental Technology in Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Fotometrické a radiometrické veličiny a měření. Oko, princip vidění, citlivost a rozlišovací schopnost. Světelné zdroje, monochromátory, filtry, interferometry, polarizátory. Receptory a detektory. Detekční metody. Časově korelované čítání fotonů.
Literatura
Poslední úprava: Prof. JUDr. Jan Dědič (04.05.2005)

Prosser a kol., Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989.

A. Ryer, Light Maesurement Handbook, International Light, Newburyport, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. (30.04.2020)

Zkouška bude probíhat ústní formou, v případě nutnosti distanční formy je možný i test. Zkoušet se budou všechny okruhy ze sylabu, ke kterým jsou v SISu slidy, s výjimkou radiometrie a oka. Je pravděpodobné, že se zkouška může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

Sylabus -
Poslední úprava: Prof. JUDr. Jan Dědič (04.05.2005)

Fotometrické a radiometrické veličiny a měření. Oko, princip vidění, citlivost a rozlišovací schopnost. Světelné zdroje, monochromátory, filtry, interferometry, polarizátory. Receptory a detektory. Detekční metody. Časově korelované čítání fotonů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK