PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Biologie kvasinek - NBCM024
Anglický název: Yeast Biology
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Morfologie kvasinek, růst a rozmnožování, struktura kvasinkové buňky, chemické složení, buněčný cyklus, metabolismus, killer systém kvasinek, patogenní kvasinky, průmyslově využívané kvasinky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: GASKOVA/MFF.CUNI.CZ (14.05.2008)

Úvod do biologie kvasinek

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

A. Kocková-Kratochvílová: Kvasinky a kvasinkové organismy, SNTL, Praha, 1982. A. Kocková-Kratochvílová: Taxonómia kvasinek a kvasinkovitých mikroorganizmov, ALFA, Bratislava, 1990. D. Vraná (Ed.): Kvasinky ve výzkumu a praxi, Academia Praha, 1986. O. Bendová, M. Kahler: Pivovarské kvasinky, SNTL, Praha, 1981.

A. Kocková-Kratochvílová: Kvasinky a kvasinkové organismy, SNTL, Praha, 1982

A. Kocková-Kratochvílová: Taxonómia kvasinek a kvasinkovitých mikroorganizmov, ALFA, Bratislava, 1990

D. Vraná (Ed.): Kvasinky ve výzkumu a praxi, Academia Praha, 1986

O. Bendová, M. Kahler: Pivovarské kvasinky, SNTL, Praha, 1981

Metody výuky -
Poslední úprava: GASKOVA/MFF.CUNI.CZ (14.05.2008)

výběrová přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (24.05.2004)

Definice kvasinek: Význam a využití.

Morfologie kvasinek: Morfologie buněk - velikost a tvar, měření buněk, vliv vnějších

faktorů na změny tvarů buněk, zvláštní buňky (blastospory, balistospory, atd.).

Morfologie kvasinkové kultury - růst v tekutém a na pevném médiu, typy pučení,

jednozárodkové kolonie, obrovské kolonie.

Růst a rozmnožování kvasinek: Základní výživa kvasinek, růstové látky, růst kultury růstová křivka

(latentní, exponenciální, diauxická, post-diauxická, stacionární fáze,

fáze odumírání), rychlost růstu (generační doba), synchronizovaný růst, vliv teploty,

vliv počtu zaočkovaných buněk.

Taxonomie kvasinek: Systém podle Kockové-Kratochvílové, klíč k určování rodů,

určování nejdůležitějších druhů a jejich skupin.

Struktura kvasinkové buňky: Izolace buněčných komponent, buněčná stěna -

stavba, jizvy (typy a barvení), protoplasty, indukovaná fúze protoplastů; membrána -

membránové systémy, sekreční dráha, endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát,

sekreční váčky, úprava protenů v průběhu dráhy; vakuola - funkce; ribosomy -

cytoplasmatické, mitochondriální; cytoskelet - metody studia, komponenty, funkce

cytoskeletu - změny tvaru a pohyb organel; mitochondrie - tvary, velikost, stavba;

jádro - struktura; cytosol.

Chemické složení buněk: Sušina buněk, anorganické složení, mezibuněčná a

vnitrobuněčná voda, obsah vody v jednotlivých organelách, organické složky buněk

nukleové kyseliny a bílkoviny, polysacharidy buněčné stěny (manany, glukany,

chitin), sacharidy uvnitř buněk, lipidi, steroly, vitamíny.

Buněčný cyklus kvasinek: Buněčný cyklus Saccharomyces cerevisiae, genová

kontrola buněčného cyklu.

Křížení kvasinek:

Průběh párování, a, a buňky, homothalismus, heterothalismus, aglutiny.

Sporulace: Iniciace sporulace, stádia, složení spory, mutanty.

Metabolismus: Požadavky kvasinek na vodu, teplotu, kyslík+ selektivní média;

transport látek přes stěnu a membránu - cukry, aminokyseliny, ionty, peptidy, vstup

glukózy - regulace glykolýzy; typy kvasinkových ATPáz - membránové, vakuolární,

mitochondriální; katabolická represe - hypotéza o mechanismu; energetické reservy.

Killer systém u kvasinek.

Patogenní kvasinky.

Průmyslově využívané kvasinky: Požadavky na vlastnosti, metody šlechtění, využití

metod buněčné fúze a genového inženýrství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK