PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Optika - NBCM022
Anglický název: Optics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
Třída: Fyzikální předmět pro bakaláře
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (18.05.2001)
Základy geometrické a vlnové optiky, optické přístroje, principy spektroskopie a rozptylu světla. Optická mikroskopie.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: T_FUUK (24.05.2004)

The basics of geometrical and wave optics. Optical instruments. Principles

of optical spectroscopy, light scattering techniques. Optical microscopy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK