PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vibrační spektroskopie v biofyzice - NBCM017
Anglický název: Vibrational Spectroscopy in Biophysics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~ofb/frames.html
Garant: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (11.05.2001)
Teoretický a praktický kurs pro omezený počet účastníků o užití metod vibrační spektroskopie při řešení biofyzikálních a biochemických problémů. Je organizován formou letní školy s výukou v angličtině (s možností konzultací v češtině a francouzštině) pro posluchače 3. a 4. ročníku oboru biofyzika a chemická fyzika, doktorandy ve směru F-4 - Fyzika molekulárních a biologických struktur a zahraniční studenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami vibrační spektroskopie a jejich využitím v biofyzikálním výzkumu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (04.05.2005)

Schrader B.: Infrared and Raman Spectroscopy, VCH, Weinheim, 1995.

Carey P.R.: Biochemical Applications of Raman and Resonance Raman Spectroscopies, Academic Press, New York, 1982.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

letní škola (soustředění) - soubor přednášek a praktických cvičení v laboratoři

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (06.05.2005)

1. Základní principy vibrační spektroskopie. Klasický a kvantově-mechanický model. Infračervená a Ramanova spektroskopie. Resonanční Ramanův jev.

2. Výhody a nevýhody Ramanovy a IR spektroskopie pro biofyzikální, biochemické a biologické aplikace.

3. Vibrační spektroskopie z hlediska experimentu. Základní principy spektrometrů pro Ramanovou a IR absorpční spektroskopii.

4. Pokročilé techniky Ramanovy spektroskopie: povrchem zesílený Ramanův rozptyl, Ramanova optická aktivita.

5. Použití IR a Ramanovy spektroskopie pro studium struktury a interakcí nukleových kyselin, proteinů a porfyrinů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK