PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář Astronomického ústavu UK (PV) - NAST110
Anglický název: Seminar of the Astronomical Institute of Charles University (PV)
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://astro.mff.cuni.cz/seminare.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (20.09.2012)

Pravidelný seminář pracovníků ústavu, studentů a zvaných hostů. Pro 1. roč. AA, ev. další zájemce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za účast.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (28.09.2017)

Prezentace daného tématu řečníkem s následnou diskuzí s publikem.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (18.01.2018)

Pravidelný seminář pracovníků a studentů Astronomického ústavu UK a zvaných hostů z různých oborů astronomie a astrofyziky či příbuzných vědních disciplín. Program je v průběhu semestru pravidelně vyhlašován a zveřejňován na internetových stránkách Astronomického ústavu UK (https://astro.mff.cuni.cz/seminare.html). Vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia astronomie a astrofyziky, ale i pro další zájemce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK