PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kosmologie II - NAST039
Anglický název: Cosmology II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)
Druhý semestr kurzu kosmologie. Kosmologické éry; fyzika raného vesmíru; teorie vzniku galaxií; anizotropie reliktního záření; anizotropie reliktního záření; velmi raný vesmír; otevřené otázky dnešní kosmologie. Určeno především pro studenty magisterského a doktorského studia astronomie a astrofyziky, teoretické fyziky a částicové a jaderné fyziky. Předpokládá se znalost obecné teorie relativity na úrovni kurzu NTMF111. Důraz je v rámci přednášky kladen na kosmologické aspekty astronomických pozorování.
Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)

P. J. E. Peebles (1993). Principles of Physical Cosmology. Princeton University

Press.

Ya. B. Zeldovich, I. D. Novikov (1971). Relativistic Astrophysics, 2:

The Structure and Evolution of the Universe. University of Chicago Press.

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)

Prednaska.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část. Studentům jsou zadány dvě až tři otázky z probrané látky, ze kterých jsou po samostatné přípravě vyzkoušeni.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)

Kosmologické éry

Prumerná hustota látky a zárení; tmavá a svítící látka; éra zárení a éra látky;

rekombinace.

Fyzika raného vesmíru

Význam reliktního zárení; horký vesmír a entropie; neutrina; význam pomeru

protonu a neutronu; tepelná historie raného vesmíru; nukleosyntéza a syntéza

helia; význam deuteria; první tri minuty.

Teorie vzniku galaxií

Jeansova teorie; adiabatické a entropické perturbace; Bonnorova teorie;

role tmavé látky; hmotnost neutrin; srovnání s pozorovacími daty.

Anizotropie reliktního zárení

Základní pozorovací data; dipólová anizotropie; Sachsuv-Wolfeuv efekt;

Sunyaevuv-Zeldovicuv efekt; vztah reliktního zárení a speciální teorie

relativity.

Velmi raný vesmír

Planckova éra; vznik antisymetrie mezi látkou a antilátkou; anihilace a kreace;

inflacní vesmír; observacní testy inflacní teorie.

Otevrené otázky dnešní kosmologie

Charakter tmavé látky; zrychlující se rozpínání vesmíru; superhorizontální

vzdálenosti; budoucnost vesmíru; velký tresk; platnost kosmologického

principu; alternativní modely vesmíru; alternativní teorie gravitace; kvantová

gravitace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK