PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody sluneční fyziky - NAST038
Anglický název: Advanced methods of solar physics
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (25.03.2015)
Přednáška pro studenty zaměřující se na výzkum Slunce a pokročilé metody spektroskopie a zpracování dat. Podle zájmu studentů bude vždy probrán výběr z témat zahrnujících korekce na seeing, optické aberace a rozptýlené světlo, zpracování obrazu, potlačování šumu, konstrukce slunečních přístrojů, spektropolarimetrie, diagnostiku emisních spekter a dalších.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je ukončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (23.03.2015)
Stix, Michael 2004, The Sun : An Introduction, 2nd ed., by Michael Stix. Astronomy and astrophysics library, Berlin: Springer, 2004. ISBN: 3540207414
Stix, Michael 1989, The Sun. An Introduction, XIII, 390 pp. 192 figs. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. Astronomy and Astrophysics Library
Foukal, Peter V. 2004, Solar Astrophysics, 2nd, Revised Edition, pp. 480. ISBN 3-527-40374-4. Wiley-VCH , April 2004.
Kippenhahn, Rudolf 1994, Discovering the secrets of the Sun, Chichester; New York: Wiley (v českém překladu Odhalená tajemství Slunce, edice Kolumbus, nakladatelství Mladé fronty, 1999).
Gibson, E. G. 1973, The Quiet Sun, NASA SP, Washington: National Aeronautics and Space Administration
Sturrock, P. A. 1986, Physics of the Sun, Volumes I-III., Dordrecht : Reidel, pp. 257+385+287
Žijící přehledy ze sluneční fyziky: http://solarphysics.livingreviews.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (10.06.2019)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, spočívá ve výkladu tématu zvoleného po dohodě s vyučujícím. Téma si student volí z rozsahu daného sylabem předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (25.03.2015)

Prednáška pro studenty zamerující se na výzkum Slunce a pokrocilé metody spektroskopie a zpracování dat. Podle zájmu studentu bude vždy probrán výber z témat zahrnujících:

Opakování základu spektroskopie. Inverze spektrálních car.

Problémy pozorování Slunce. Plánování pozorování. Seeing, optické aberace, rozptýlené svetlo a jejich korekce. Aktivní a adaptivní optika, obrazové rekonstrukce: skvrnková interferometrie, fázová diverzita.

Fourierova transformace ve spektroskopii a zpracování obrazu. Segmentace obrazu. Šum a jeho potlacování.

Spektrální mrížky. Konstrukce slunecních dalekohledu, spektrografy. Výpocet natocení mrížky. Redukce 2D spekter.

Filtry a monochromátory.

Merení rychlostních a magnetických polí. Spektropolarimetrie.

Spektroskopie v UV a rentgenu.

Interferometrie.

Time-distance helioseismologie v detailech.

Prípadne další dle aktuální potreby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK