PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sluneční fyzika II - NAST037
Anglický název: Solar Physics II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (26.03.2015)
Struktury magnetického pole. Magnetohydrodynamické vlny. Rekonexe magnetických polí. Helicita. Emisní procesy v plazmatu. Kvazilineární teorie. Koherentní procesy. Urychlování částic. Svazky částic a jejich nestability. Numerické MHD a částicové kódy. Sluneční rádiová vzplanutí. Sluneční erupce a výrony koronální hmoty.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (14.01.2019)
Stix, Michael 2004, The Sun : An Introduction, 2nd ed., by Michael Stix. Astronomy and astrophysics library, Berlin: Springer, 2004. ISBN: 3540207414
Stix, Michael 1989, The Sun. An Introduction, XIII, 390 pp. 192 figs. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. Astronomy and Astrophysics Library
Foukal, Peter V. 2004, Solar Astrophysics, 2nd, Revised Edition, pp. 480. ISBN 3-527-40374-4. Wiley-VCH , April 2004.
Kippenhahn, Rudolf 1994, Discovering the secrets of the Sun, Chichester; New York: Wiley (v českém překladu Odhalená tajemství Slunce, edice Kolumbus, nakladatelství Mladé fronty, 1999).
Gibson, E. G. 1973, The Quiet Sun, NASA SP, Washington: National Aeronautics and Space Administration
Sturrock, P. A. 1986, Physics of the Sun, Volumes I-III., Dordrecht : Reidel, pp. 257+385+287
Žijící přehledy ze sluneční fyziky: http://solarphysics.livingreviews.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: T_AUUK (23.03.2015)

Předmět se skládá ze tří semestrálních částí, které se cyklicky opakují.

Součástí předmětu (části II) je exkurze na horizontální spektrograf observatoře v Ondřejově.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (14.01.2019)

Základní koncepty fyziky plazmatu. Kinetický a MHD popis plazmatu. Anomální elektrický odpor plazmatu.

Struktury magnetického pole: smycky, provazce a arkády. Extrapolace magnetických polí: bezsilové pole, nelineární pole. Magnetohydrodynamické vlny.

Rekonexe magnetických polí: modely a numerické príklady. Helicita.

Základní numerická schémata pro rešení MHD rovnic. Detaily numerického rešení MHD rovnic.

Emisní procesy v plazmatu. Vysokofrekvencní vlny v plazmatu a jejich disperzní relace. Polarizace a energetika vln. Spontánní emise. Mechanismus plazmové emise. Teorie slabé turbulence. Kvazilineární teorie. Koherentní procesy. Urychlování cástic.

Svazky cástic a jejich nestability.

Numerické cásticové kódy.

Slunecní rádiová vzplanutí: klasifikace, pozorování a rádiová spektra.

Slunecní erupce a výrony hmoty do koróny: modely, pozorování a nové trendy v jejich výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK