PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny astronomie - NAST026
Anglický název: History of Astronomy
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://astro.mff.cuni.cz/vyuka/AST026/index.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Petra Hyklová, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (29.04.2019)
Výběrová přednáška a pracovní seminář z dějin domácí, evropské a světové astronomie. Program je aktualizován na WWW stránkách Astronomického ústavu UK. Exkurze. Pro 1 až 2 ročník Mgr studia AA a další zájemce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petra Hyklová, Ph.D. (10.10.2023)

Předmět NAST026 Dějiny astronomie je ukončen zápočtem. K udělení zápočtu je třeba minimálně šedesátiprocentní účast na seminářích a zpracování jednoho vybraného tématu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Petra Hyklová, Ph.D. (19.02.2024)

ŠPELDA, Daniel. Astronomie ve středověku. Ostrava: Montanex, 2008.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Petra Hyklová, Ph.D. (10.10.2023)

Přednáška a seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petra Hyklová, Ph.D. (10.10.2023)

Předmět NAST026 Dějiny astronomie je ukončen zápočtem. K udělení zápočtu je třeba minimálně šedesátiprocentní účast na seminářích a zpracování alespoň jednoho vybraného tématu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Hyklová, Ph.D. (19.02.2024)

Téma LS 2024: Astronomie ve středověku

Astronomie v raném středověku

Ptolemaiovská astronomie

Arabská astronomie

Evropská astronomie

Středověká kosmologie

Astronomie na univerzitách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK