PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Astrofyzika pro fyziky - NAST023
Anglický název: Astrophysics for Physicists
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astrofyzika_pro_fyziky/
Garant: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (23.03.2015)
Základní přehled o různých oborech astrofyziky - o fyzice sluneční soustavy, o stavbě a vývoji hvězd a o galaxiích a struktuře a vývoji vesmíru. Pozornost je věnována i aktuálním a otevřeným problémům výzkumu vesmíru a řešení několika praktických astronomických úloh. Přednáška nevyžaduje předchozí znalosti oboru, je vhodná pro posluchače bakalářského studia a pro ty posluchače magisterského studia, kteří si jako hlavní obor nezvolili astrofyziku, ale chtějí se o ní něco dozvědět.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (25.09.2020)

v případě distanční výuky, přes Zoom https://cesnet.zoom.us/j/6079238231

Brož M., Šolc M.: Fyzika sluneční soustavy. Praha: Matfyzpress, 2013. ISBN 9788073782368.

Wolf M. aj.: Astronomická příručka. Praha: Academia, 1992. ISBN 802000467X.

Murray, C. D., Dermott, S. F. Solar System Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0521575974.

Harmanec P., Brož M.: Stavba a vývoj hvězd. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 9788073781651.

Carrol B.W., Ostlie D.A.: An Introduction to Modern Astrophysics, Pearson, Addison Wesley, San Francisco, 2007. ISBN 0321442849.

Bertotti, B., Farinella, P., Vokrouhlický, D. Physics of the Solar System. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 1402014287.

de Pater, I., Lissauer, J. J. Planetary Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521482194.

Stix, M. The Sun: An Introduction. Berlin: Springer-Verlag, 1991. ISBN 3540207414.

Jones, M. H., Lambrourne, R. J. A. (Eds.) An Introduction to Galaxies and Cosmology. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0521546230.

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška sestává z testu (typu a/b/c/d) a následné diskuze. Zkoušku je možno získat i za 100% docházku a aktivní účast na přednášce.

Požadavky odpovídají syllabu, resp. úvodním kapitolám v učebnici Brož a Šolc (2013), v tom rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Známka se stanovuje dle správnosti nebo chybnosti odpovědí.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (06.10.2017)
1. Kolik je hodin na slunečních hodinách?
Časy v astronomii - světový čas, hvězdný čas, pravý místní a střední sluneční čas, časová rovnice, juliánské datum; definice a základní směry a roviny souřadnicových systémů (obzorníkový, rovníkový, ekliptikální, galaktický, zemepisný).

Praktické úlohy: Měření pravého místního slunečního času různými typy slunečních hodin, měření polohy přístrojem GPS.

2. Jak spocítat otocnou mapku oblohy?
Transformace souradnic, otocení ve 2D, matice rotace, sférický trojúhelník, užívané jednotky úhlu a vzdáleností.

Úloha: Kde a kdy vyjde dnes Aldebaran?

3. Proc planety obíhají po elipsách?
Keplerovy zákony, Newtonovy pohybové zákony a gravitacní zákon, rešení problému dvou teles, elementy dráhy.

4. Kde je na obloze planetka (4) Vesta?
Databáze drah (MPC, AstOrb) a výpocty efemerid (Horizons).

Úloha: Výpocet efemeridy (v pocítacové laboratori).

5. Jaké síly pusobí na malá telesa?
Gravitacní poruchy planet, rezonance, Jarkovského/YORP efekt (rádový odhad), ...

6. Jak daleko jsou objekty, které vidíme na obloze?
Urcování vzdáleností ve vesmíru. Zatmení Mesíce, paralaxa, prechody Merkuru a Venuše pred Sluncem, cefeidy, ...

7. Proc Slunce svítí?
Pozorované jevy na Slunci, stavba Slunce, termonukleární reakce.

Úloha: Pozorování fotosféry a chromosféry Slunce dalekohledem.

8. Kdy a jak vznikly planety?
Urcování stárí objektu obecne, radiometrická metoda, gravitacní kolaps, protoplanetární disk, planetesimály a embrya.

Úloha: Výpocet Jeansova kritéria a doby trvání kolapsu.

9. Co prozrazují planetky?
Rozložení planetek ve slunecní soustave, Kirkwoodovy mezery, nový scénár vývoje planetárního systému.

10. Co lze vycíst ze zárení hvezd?
Spektroskopie, spektrum houstnoucího a zahrívaného oblaku plynu, fyzikální charakteristiky hvezd, extrasolární planety.

Úloha: Ukázka spektroskopu, výpocet radiální rychlosti.

11. Jak použít dalekohled a CCD kameru?
Optické prístroje, fotometrie a fotometrické veliciny, merení jasnosti zákrytové promenné hvezdy a jeho interpretace.

12. Jak se vyvíjejí hvezdy?
Hertzsprunguv-Russelluv diagram, rovnice hvezdné stavby, vnitrní struktura hvezd, novy a supernovy.

13. Proc je v noci tma?
Kepleruv-Olbersuv paradox, velký tresk, nukleosyntéza v raném vesmíru, temná hmota a temná energie, cerná díra v centru naší Galaxie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK