PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika malých těles sluneční soustavy - NAST020
Anglický název: Physics of Small Bodies in Solar System
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/fyzika_malych_teles/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (10.01.2019)
Základní informace o malých tělesech sluneční soustavy, jejich vzniku a vývoji. Protoplanetární disk, akrece prachu, planetesimály a embrya, migrace planet, měsíce a slapy, prstence, planetky, rodiny planetek, transneptunická tělesa, komety, prach, bolidy a meteory, meteority, impakty a krátery, vulkanismus.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (10.01.2019)

Brož, M., Šolc, M.: Fyzika sluneční soustavy. Praha: Matfyzpress, 2013. ISBN 9788073782368.

Bertotti, B., Farinella, P., Vokrouhlický, D. Physics of the Solar System. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 1402014287.

de Pater, I., Lissauer, J. J. Planetary Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521482194.

Bottke, W. F., Cellino, A., Paolicchi, P., Binzel, R. P. (eds.) Asteroids III. Tuscon: The University of Arizona Press, 2002. ISBN 0816522812.

Beatty, J. K., Petersen, C. C., Chaikin, A.: The New Solar System. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521369657.

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, sestávající ze 3 obsáhlejších otázek.

Požadavky odpovídají syllabu, resp. základní učebnici Brož a Šolc (2011), v tom rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Na přednášce je ovšem možné zařadit jednu nebo více nových pokročilejších kapitol. Známka se stanovuje dle správnosti nebo chybnosti odpovědí, včetně doplňujících otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (10.01.2019)
3 Malá tělesa sluneční soustavy

3.1 Protoplanetární disk

3.1.1 Pozorování velkých molekulárních oblaků a proplydů

3.1.2 Gravitační kolaps a Jeansovo kritérium

3.1.3 Chemické složení a radiometrické stáří disku

3.1.4 Struktura protoplanetárního disku

3.2 Akrece prachu

3.2.1 Kondenzace plynu

3.2.2 Kolizní růst částic

3.2.3 Pokles k rovině disku

3.2.4 Spirálování třením o plyn

3.2.5 Turbulence

3.3 Planetesimály a embrya

3.3.1 Kolizní růst planetesimál na planetární embrya

3.3.2 Plynní a ledoví obři - gravitační kolaps

3.3.3 Vyčištění disku od plynu

3.3.4 Terestrické planety - kolize embryí

3.3.5 Diferenciace

3.4 Migrace planet

3.4.1 Typy migrace

3.4.2 Migrace v plynném disku

3.4.3 Migrace v planetesimálním disku a blízká přiblížení

3.4.4 Vliv na primordiální populace malých těles

3.5 Měsíce a slapy

3.5.1 Gravitační slapová síla

3.5.2 Země-Měsíc

3.5.3 Měsíc-Země

3.5.4 Země-Slunce

3.5.5 Neptun-Triton

3.5.6 Mars-Fobos

3.5.7 Pluto-Charon, dvojplanetky

3.5.8 Merkur-Slunce, Venuše-Slunce

3.5.9 Jupiter, Io a Europa

3.6 Prstence

3.6.1 Rocheova mez

3.6.2 Srážky v prstenci

3.6.3 Pavučinové prstence Jupitera

3.6.4 Hlavní prstence Saturnu

3.6.5 Prstence Uranu a Neptunu

3.7 Planetky

3.7.1 Nomenklatura

3.7.2 Dráhy

3.7.3 Světelné křivky

3.7.4 Spektra a barvy

3.7.5 Vnitřní struktura

3.7.6 Blízkozemní objekty

3.7.7 Binární asteroidy

3.8 Rodiny planetek

3.8.1 Pravděpodobnost kolize

3.8.2 Hierarchická shlukovací metoda

3.8.3 Rozdělení velikostí populací

3.8.4 Rychlostní pole po rozpadu

3.8.5 Gaussovy rovnice a změny elementů

3.8.6 Keplerovská diferenciální rotace

3.8.7 Diferenciální precese uzlů a pericenter

3.8.8 Jarkovského jev a chaotická difuze

3.8.9 Vliv YORPu

3.8.10 Rodiny v rezonancích

3.9 Transneptunická tělesa

3.9.1 Orbitální struktury

3.9.2 Fyzikální charakteristiky

3.10 Komety

3.10.1 Nomenklatura

3.10.2 Aktivita

3.10.3 Plyn

3.10.4 Prach

3.10.5 Jádro

3.10.6 Fyzikální vývoj komet

3.10.7 Magnetosféra

3.10.8 Orbitální klasifikace komet

3.10.9 Oortův oblak a dlouhoperiodické komety

3.11 Prach

3.11.1 Zodiakální světlo a jiná pozorování prachu

3.11.2 Asteroidální prachové pásy

3.11.3 Kometární prachové stopy

3.12 Bolidy a meteory

3.12.1 Atmosférická trajektorie bolidu

3.12.2 Brzdění a ablace

3.12.3 Meteorické roje

3.12.4 Radarová pozorování

3.12.5 Spektra meteorů

3.13 Meteority

3.13.1 Naleziště a známé pády

3.13.2 Klasifikace meteoritů

3.13.3 Poměry izotopů

3.13.4 Radiometrické metody

3.13.5 Asociace meteoritů s planetkami

3.13.6 Transport meteoritů k Zemi

3.14 Impakty a krátery

3.14.1 Morfologie kráterů Ries a Steinheim

3.14.2 Procesy při impaktu

3.14.3 Vltavíny jako druh tektitů

3.14.4 Rankinovy-Hugoniotovy rovnice

3.14.5 Určování stáří povrchu pomocí kráterování

3.14.6 Souvislost s vymíráním organismů

3.15 Vulkanismus

3.15.1 Io

3.15.2 Triton

3.15.3 Europa

3.15.4 Enceladus

3.15.5 Diferencované planetky

3.15.6 Porovnání s planetami

3.15.7 Klasifikace erupcí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK